Història

La Fundació Germà Benito Menni neix l'any 1993 amb la finalitat de crear i gestionar centres especials de treball (CET) a l'empara de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a la Província d’Aragó-San Rafael.

La voluntat des de la seva fundació es centra en constituir la fórmula adequada que afavoreixi i doni cobertura jurídica per oferir possibilitats de realització d'un treball productiu i ser un mitjà d'integració social i laboral a les persones que tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball pel fet de patir un trastorn mental o una discapacitat intel·lectual.

La Fundació Benito Menni promou en l'any 1994 el primer Centre Especial de Treball, anomenat: El Pla, a Almacelles (Lleida). Fou a Almacelles, ja que el Centre Assistencial de Sant Joan de Déu, constituït feia 20 anys, volia donar llocs de treball a les persones joves, residents, amb discapacitat intel·lectual i que mancaven d’ocupació. És llavors que es creen els primers llocs de treball estables i de qualitat en un entorn laboral professionalitzat i especialment orientat a la rehabilitació de persones amb discapacitat intel·lectual. Més tard, a l’any 2004, s’inicien els primers contractes laborals a persones amb discapacitat derivades d’una patologia mental.

Les activitats principals del Pla en els seus inicis es centraven en la producció i comercialització de fruites i verdures i del servei de jardineria, donant suport a la jardineria del Centre Assistencial de Sant Joan de Déu.

La Fundació Benito Menni, crea un segon CET, Intecserveis, a la població de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) l'any 2001, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de persones amb malaltia mental.

Els dos CETs comparteixen com a objectius específics afavorir el desenvolupament laboral i psicosocial de les persones contractades, fomentant una ocupació estable amb igualtat d'oportunitats i oferint una gestió i uns serveis competitius i de qualitat que contribueixin a la satisfacció tant de les persones contractades com dels i les clientes. Cada CET compta amb equips de professionals propis i especialitzats que proporcionen a les persones contractades el suport necessari per al desenvolupament de les seves capacitats, competències i habilitats orientats a aconseguir una millor qualitat de vida. A més a més, cada entitat està recolzada per l’assessorament del comitè de direcció de la Fundació i del Patronat.

 

Visita la web de Benito Menni