Horta

El Centre Especial de Treball compta amb una superfície de 33 hectàrees per cultiu hortícola, extensius i oliva arbequina. Tota aquesta producció és ecològica i certificada pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

L'agricultura ecològica o biològica és una modalitat agrícola en la qual s'utilitzen diferents tècniques de conreu. Aquestes poden ser: fertilitzants d'origen orgànic, rotació de conreus per afavorir la regeneració de la terra, ús de guaret per evitar l'esgotament de la terra i control de plagues amb mitjans biològics.

Aquesta activitat es dur a terme durant tot l’any, sent els mesos d’estiu els pics més forts de la temporada, tenint més producte de camp propi i els volums d’exportació de productes més elevats.

A més a més del conreu propi, oferim conreus per les empreses que sol·licitin poder treballar amb nosaltres mitjançant la plantació i recol·lecció de productes hortícoles d’altres.

0