Projecte social

El Centre Especial de Treball busca assolir el seu projecte social mitjançant una activitat productiva. Té la finalitat d’assegurar un lloc de treball estable i remunerat, acompanyat del suport d’ajustament personal i professional, a les persones contractades amb algun tipus de discapacitat i/o amb risc d’exclusió social. Tanmateix, la plantilla del centre especial de treball ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior a un 33%.

Aquest projecte social està liderat per un equip humà que dóna suport a aquesta activitat professional (equip USAP) acompanyant en l’adaptació al lloc de treball, en l’aprenentatge de la tasca, en habilitats relacionals i fent un suport psicosocial integral.

Per poder desenvolupar aquesta tasca es realitzen els següents programes:

 • Itineraris de formació laboral continuada.
 • Programes d’orientació i suport laboral.
 • Adquisició de competències laborals específiques de cada lloc de treball.
 • Empoderament i increment de l’autonomia laboral i personal.
 • Programa en habilitats socials, relacionals i de treball en equip.
 • Orientació i assessorament a les famílies i/o fundacions tutelars del projecte social.
 • Psicoeducació davant de la malaltia.
 • Itineraris individuals per a la inserció a l’empresa ordinària (Pla Individual d’Inserció)
 • Acompanyament i reorientació davant el deteriorament precoç i/o l’envelliment de la persona.
   

L’equip d’aquest projecte social està constituït per persones amb formació en monitoratge, treball social i psicologia formades sota els valors de l’entitat. Així doncs, es vetlla per aconseguir una millora tant en el desenvolupament professional com en el personal adquirint noves competències per afavorir la inclusió socio-laboral.

Entitats col·laboradores

Logotip Icorpora de "La Caixa"

Programa incorpora de "La Caixa"    

El programa Incorpora de la Caixa és l'entitat prospectora de persones candidates per a treballar a la nostra entitat fomentant la inserció de persones amb risc d'exclusió. 

 

Logotip IMO Lleida  

Institut Municipal d'Ocupació de Lleida      

L'IMO manté una relació laboral amb la nostra entitat sent empresa derivadora de persones en recerca de feina del territori de Lleida. 

Entitat sense ànim de lucre Aspid

Des del 2015 hi ha un conveni de col·laboració per la realització de les pràctiques del curs de Peó Industrial Alimentari organitzat per Aspid i impulsat pel programa Incorpora de La Caixa. 

Logotip Intecserveis

Centre Especial de Treball d'Intecserveis de Sant Boi de Llobregat  

Intecserveis és l'altre CET de l'OHSJD de la província d'Aragó amb el que s'estableixen sinèrgies i treball en equip de forma continuada.