Història

La Fundació Germà Benito Menni neix l'any 1993 amb la finalitat de crear i gestionar centres especials de treball (CET) a l'empara de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a la Província d’Aragó-San Rafael (Actualment, Unitat Territorial I de Sant Joan de Déu Espanya).

El passat 2019, es va celebrar el 25è aniversari de la creació del Pla, el primer Centre Especial de Treball de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Pode veure el vídeo commemoratiu aquí

     

La voluntat des de la seva fundació es centra en constituir la fórmula adequada que afavoreixi i doni cobertura jurídica per oferir possibilitats de realització d'un treball productiu i ser un mitjà d'integració social i laboral a les persones que tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball pel fet de patir un trastorn mental o una discapacitat intel·lectual.

La Fundació Benito Menni promou en l'any 1994 el primer Centre Especial de Treball, anomenat: El Pla, a Almacelles (Lleida). Fou a Almacelles, ja que el Centre Assistencial de Sant Joan de Déu, constituït feia 20 anys, volia donar llocs de treball a les persones joves, residents, amb discapacitat intel·lectual i que mancaven d’ocupació. És llavors que es creen els primers llocs de treball estables i de qualitat en un entorn laboral professionalitzat i especialment orientat a la rehabilitació de persones amb discapacitat intel·lectual. Més tard, a l’any 2004, s’inicien els primers contractes laborals a persones amb discapacitat derivades d’una patologia mental.

Les activitats principals del Pla en els seus inicis es centraven en la producció de planter i producte ecològic en hivernacles, així com la comercialització de fruites i verdures.

La Fundació Benito Menni, crea un segon CET, Intecserveis, a la població de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) l'any 2001, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de persones amb malaltia mental.

Els dos CETs comparteixen com a objectius específics afavorir el desenvolupament laboral i psicosocial de les persones contractades, fomentant una ocupació estable amb igualtat d'oportunitats i oferint una gestió i uns serveis competitius i de qualitat que contribueixin a la satisfacció tant de les persones contractades com dels i les clientes. Cada CET compta amb equips de professionals propis i especialitzats que proporcionen a les persones contractades el suport necessari per al desenvolupament de les seves capacitats, competències i habilitats orientats a aconseguir una millor qualitat de vida. A més a més, cada entitat està recolzada per l’assessorament del comitè de direcció de la Fundació i del Patronat.

Visita la web de Benito Menni

L'any 2017, es produeix un canvi estructural de l'activitat del Pla, donant lloc a l'evolució natural passant de la producció de matèria primera al manipulat de fruites i verdures, potenciant l'àrea dedicada a la indústria alimentària de la mà del nostre col·laborador BonÀrea es profesionalitza i es fa una millora de les instal·lacions per al processat mínim d'hortalisses (productes de IV Gamma). Aquest fes comportarà una millora substancial en la qualitat del treball de les persones amb discapacitat contribuïnt a la seva especialització a través de formacions específiques i orientant-los cap a la capacitació professional en un sector amb un gran pes específic en la nostra província.

Paral·lelament, es va formar gran part del personal que fins aleshores es dedicava a tasques agrícoles en la gestió i manteniment de zones enjardinades, formant un equip que duïa inicialment la jardineria del Centre Assistencial d'Almacelles i que més tard es convertiria amb l'actual àrea de jardineria que dona servei a més d'una vintena de clients realitzant regularment el manteniment dels seus jardins.

Finalment, coincidint en l'obertura d'un nou centre dedicat a l'atenció a persones amb problemàtica derivada de salud mental a Lleida, titularitat de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, es forma un equip de persones dedicades a la neteja sociosanitària. En el transcurs dels darrers anys ha estat l'àrea amb més progressió i creixement, composada en l'actualitat per més de quaranta professionals de la neteja que donen servei a entitats, particulars i empreses d'arreu de la província de Lleida. 

L'any 2020, va nèixer l'últim projecte de CET El Pla anomenat "Òs Rentador" un projecte d'inclució sociolaboral per a persones en situació de risc d'exclusió social que va ser possible gràcies a la col·laboració de l'Obra Social SJD, Fundació La Caixa, LINDE medical i Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Aquest projecte contribueix a l'estabilitat laboral de persones que estan travessant dificultats per a la seva integració social i econòmica, permetent el primer contacte amb el mòn laboral de col·lectius com els Joves Migrats Sols. Ubicat al barri de Balàfia de Lleida, l'Òs Rentador és un rentador de vehicles on es dona un servei integral tenint en compte l'estalvi d'aigua i energètic i l'utilització de productes no perjudicials per al medi ambient.

Plantilla de l'Òs Rentador

A futur...

Es preveu donar continuïtat als projectes que estan en funcionament i consolidar àrees de més recent creació com l'Àrea de neteja i jardineria, intensificant l'acció comercial i establint sinergies amb d'altres empreses del territori per tal de donar a conèixer la tasca del Pla. Creiem fonamental l'acció comunitari per a crear una xarxa sòlida de suport a les persones amb discapacitat i establir ponts efectius de travàs de persones a l'empresa ordinària. 

El principal objectiu és garantir l'estabilitat laboral de les persones que actualment treballen al centre especial de treball, d'aquí que contínuament s'estigui treballant per a buscar noves línies de negoci que permetin ampliar la plantilla i oferir llocs estables i de qualitat per a persones amb discapacitat i en Risc d'exclusió. Aquest darrer col·lectiu integrat de manera natural en l'estructura del CET conjuntament amb el perfil ja conegut de treballadors (amb discapacitat) com a element inclusiu i normalitzador.

ós rentadorReservar