Servei de qualitat

El Centre Especial de Treball El Pla és una entitat sense ànim de lucre que promou l’economia social i contribueix en disminuir l’atur de persones amb risc d’exclusió a la província de Lleida. És una entitat que treballa sota els estàndards de qualitat alimentària i de sostenibilitat amb el medi ambient.

Els processos de producció s’orienten en la presa de decisions basada en l’anàlisi de els dades obtingudes mitjançant processos i registres que garantitzen un nivell d’eficiència i gestió eficaç.

 

L'ATENCIÓ

L’atenció a la persona es basa en el model social de la atenció centrada en la persona, acompanyant i assessorant a la persona contractada en la presa de les seves decisions i l’assoliment dels seus objectius en funció de l'itinerari escollit.

 

LA FORMACIÓ

A més a més, garantim la formació de totes les persones contractades realitzant cada any un programa específic de cursos adequats a les necessitats de cada persona i del lloc de treball específic. Dins dels cursos programats anualment està el de manipulació d'aliments, de carretoner, aplicador de fitosanitaris, neteja sociosanitària i neteja industrial. D'altres van orientats a la intervenció socioeducativa com per exemple les formacions en habilitats socials o els tallers orientats a la gestió d'equips. 

 

LA PROTECCIÓ DE LES DADES

El Centre compleix amb la normativa de la llei de protecció de dades de l’Agencia Española de Proteccion de Datos obtenint així, una seguretat i una eficàcia del tractament de les dades de les persones contractades.

 

COMPLIMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Des del 2017 el CET El Pla ha adquirit l'esglaó 1 del compliment de la Llei 29/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern amb l'objectiu de garantir i regular la transparència de l'activitat pública.

 

FOMENT DE L'IGUALTAT DE GÉNERE

L'any 2021 es revisa i s'actualitza el Pla d'Igualtat de CET El Pla, amb el compromís de l'entitat de lluitar per fomentar la igualtat entre sexes en l'àmbit laboral èssent un pilar indispensable per al bon funcionament. Pots consultar el nostre Pla d'Igualtat aquí

 

PROTOCOLS LABORALS

Disposem dels protocols de prevenció de l'assetjament sexual o per raó de sexe en l'àmbit laboral i del protocol de prevenció d'assetjament per motiu diferent al sexe en l'àmbit laboral. 

També disposem d'un Protocol amb recomanacions per una correcta utilització dels grups de treball amb l'eina WhatsApp. 

 

POLÍTICA DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

CET EL PLA es una empresa especialitzada en:

“L’elaboració i envasat de productes hortícoles de IV Gama”

“Elaboració de herbes aromàtiques I Gama”

 

Els objectius bàsics de CET EL PLA son:

 

- Arribar a ser una empresa de referencia en el sector, aprofitant la seva estratègica ubicació geogràfica i el valor social.

- Aconseguir la satisfacció del client.

- Complir tots els requisits establerts en el sistema de gestió, satisfent en tot moment els requisits legals i reglamentaris aplicables i els del client.

- Vetllar pel desenvolupament i compliment de les pautes higièniques a aplicar i garantir la innocuïtat dels aliments.

- Mantenir una traçabilitat exhaustiva a aplicar.

- Fomentar l’esperit de millora continua com a base del treball diari, buscant les solucions més eficaces i efectives.

- Mantenir una política de comunicació oberta amb tot el personal, donant a coneixes els aspectes que afecten a la seguretat alimentaria tant de forma interna com externa, com son les incidències donades, noves implementacions en el sistema o legals, ...

Per això, es prioritari mantenir i augmentar en el possible la qualitat dels productes que realitzem, millorar-los contínuament i contar amb la confiança de les empreses de les que som proveïdors.

El compliment de la nostra Política aquí manifestada, així com dels objectius que anualment es determinen i el seu seguiment seran la base per millorar contínuament la eficàcia de tota l’empresa, i serà revisada periòdicament per assegurar la seva vigència.

Aquesta Política es difosa, assumida i portada a la practica per tots els nivells de l’organització.

Rev1 18/05/2022

Document Política Qualitat i Seguretat alimentària

 

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT ALIMENTÀRIA

Certificació Bureau Veritas segons la norma ISO 22.000, Elaboració i envasat en film plàstic, atmòsfera modificada o al buit de productes hortícoles de IV Gama. 

 

ós rentadorReservar