Treball en xarxa

Al Centre Especial de Treball El Pla creiem que la fórmula més eficient per a oferir els millors serveis tant a les persones que atenem com a les persones que en són clientes és treballant en equip entre entitats i seguir generant confiança.

Tenim la voluntat d’implicar-nos i treballar amb empreses, entitats socials, persones i organitzacions que tenen i comparteixen el mateix objectiu de vetllar per la inclusió d’un col·lectiu més vulnerable. A més a més, aquest treball en xarxa millora la professionalització i enriqueix les estructures que formen l’entitat.

Gràcies a aquestes aliances podem oferir un servei complint els estàndards de qualitat i obtenir l’excel·lència en l’atenció a la persona.

A nivell del territori, formem part de:

Federació Allem
Federació Allem: entitat prestadora de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les comarques de Lleida

 


Salut mental Catalunya - Ammfeina: és la denominació actual de l’antiga Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció laboral de persones amb trastorn mental, creada l’any 2005 per sumar esforçar entre el major nombre d’entitats a Catalunya que ja treballaven per afavorir la inclusió laboral de les persones amb trastorn mental.

 


Clúster Créixer és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses catalanes d’economia social que té com a finalitat ser capaç de crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats, mitjançant estratègies de col·laboració empresarial. 

 

A més a més de coordinar-nos i/o establir col·laboracions amb enitats com:

 

ós rentadorReservar