Contractació de tres persones per a la posada en marxa d'un nou projecte alimentari

El Centre Especial de treball El Pla preveu la posada en marxa d'un nou projecte d'indústria alimentària durant el 2022, pel qual s'han contractat vuit persones amb diversitat funcional.

El projecte que consisteix en una línia de producció per a la manipulació i envasat d'herbes aromàtiques, va començar el període de proves de producció i qualitat durant l'últim trimestre de 2021. S'espera que es l'activitat es consolidi durant aquest any. 

En aquest projecte s'ha prioritzat la contractació de dones amb diagnòstic d'especial dificultat; un dels objectius de l'entitat en consonància al Pla d'Igualtat és el de combatre la masculinització en certes àrees de treball i oferir oportunitats de treball estable amb oportunitats de creixement laboral a un col·lectiu que històricament ha sofert una doble discriminació.Durant l'any 2021 es va fer una primera contractació de cinc persones, de les quals quatre eren dones.

Aquest mes de gener s'han pogut incorporar tres dones més gràcies a la col·laboració amb el SOC mitjançant la línia de Treball i formació (SOC- TRFO ESAL DONA). Es tracta de subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l'ocupació de les persones treballadores, especialment d'aquelles que presenten majors dificultats en l'accés al món laboral, això s'aconsegueix mitjançant actuacions de contractació laboral que contemplen un Pla formatiu i diverses actuacions d'acompanyament, que en el cas del Pla es duran a terme per l'equip de professionals USAP.

Noticies relacionades

Finançament per al projecte SOC +30

Recentment, s'ha resolt la convocatòria del SOC, per al programa de contractació laboral de persones de 30 i més en situació d'...

mostra

MEMÒRIA SOLIDARITAT 2021 - SJD TLL

 A Sant Joan de Déu treballem per construir un món més just i hospitalari on tothom tingui les mateixes oportunitats Gràcias a la...

mostra

La MÀGIC LINE finança un projecte per lluitar contra la bretxa...

 El passat 6 de Juliol de 2022 va tenir lloc al Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart l'acte de cloenda de la Magic Line SJD 2022...

mostra