Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de domini web és CENTRE ESPECIAL DE TREBALL EL PLA (des d'ara CET EL PLA), amb domicili a aquests efectes a la CARRETERA NACIONAL 240, KM 111, ALMACELLES, LLEIDA número de CIF: G25326901. Sent la següent direcció l’adreça de correu electrònic de contacte del lloc web: cetelpla@sjd-lleida.org.

 

2. USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest portal de CET EL PLA atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.


3. ÚS DEL PORTAL WWW.CETELPLA.ORG

Proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a CET EL PLA o als seus llicenciats als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que CET EL PLA, creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CET EL PLA creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. CET EL PLA creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CET EL PLA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

 

CET EL PLA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, i el  El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades- RGPD), està vigent des del passat 25 de maig de 2018 i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a cetelpla@sjd-lleida.org, fa saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, les dades del Delegat de Protecció de Dades, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i el dret a no ser objecte de desicions individuals automatitzades, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, CET EL PLA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment, si es dona el cas.

 

RESPONSABLE

Responsable del tractament:

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL EL PLA

CIF: G25326901

Adreça postal: CTRA. N-240, Km 111

Correu electrònic: cetelpla@sjd-lleida.org

Telèfon: 973 010 439

 

Delegat de Protecció de Dades:

pd.cetelpla@sjd-lleida.org

 

Recepció de Currículums vitae:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?
Les dades enviades en el seu Currículum Vitae seràn incorporades a la base de dades de la borsa de treball per a la sel·lecció de personal segons convocatòries de places ofertades i/o altres possibles ofertes laborals que puguin ser del seu interés.
Les dades proporcionades es conservaran un màxim d’un any, pel que a partir d’aquesta data, es considereran no vigents per a un procés de sel·leció de personal i si vosté segueix interessat en formar part de la borsa de treball, ens haurà d’actualitzar.

 

Quina és la base legítima del tractament?
La base legítima del tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment exprés quan signa prem el botó "accepto". Només s’acceptaran CV entregats en mà o a través de la nostra web, en aquests supòsits el consetiment exprés s’atorgarà de la següent manera:
o En cas de rebre el seu CV des de la nostra web, vosté ha acceptat la política de privacitat on l’informem i ens autoritza el tractament de les seves dades personals.
o En cas de rebre el seu CV en mà, signarà aquest full de consentiment.

En cas de rebre el seu CV per correu electrònic o postal serà informat per el mateix mitjà del procediment correcte i es procedirà a la destrucció dels documents.
Qui seran els destinataris de les teves dades?
Les dades poden ser tractades internament per l’equip USAP del Centre Especial de Treball El Pla encarregats de la selecció de personal, en alguns casos també en poden ser destinataris el Departament de RRHH de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Concertar visites al centre:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?
Les dades enviades serviràn per a poder posar-nos en contacte amb vostès i concertar així una visita. Només necessitarem aquelles dades de contacte (NOM, TELÉFON, MAIL).

Quina és la base legítima del tractament?
La base legítima del tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment exprés quan signa prem el botó "accepto".

Ós Rentador: EcoRentat de vehicles i empresa social:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?
Les dades enviades serviràn per a poder posar-nos en contacte amb vostès i concertar dia i hora per a realitzar el servei escollit. (NOM, TELÉFON, MAIL).

Quina és la base legítima del tractament?
La base legítima del tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment exprés quan signa prem el botó "accepto" en el moment que faci la reserva online. 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CET EL PLA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CET EL PLA o bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CET EL PLA. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CET EL PLA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de CET EL PLA.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CET EL PLA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


7. MODIFICACIONS

CET EL PLA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

 8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.cetelpla.org es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, CET EL PLA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CET EL PLA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D'EXCLUSIÓ

CET EL PLA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.


10. GENERALITATS

CET EL PLA perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CET EL PLA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CET EL PLA i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

Avís Legal redactat seguint el: Model de Avís Legal web d'Espanya

ós rentadorReservar