Marc legal

El CET El Pla és regeix pel següent marc legal:

Relacionada amb la nostra missió
Política de Qualitat i Seguretat alimentària

CET EL PLA es una empresa especialitzada en:

“L’elaboració i envasat de productes hortícoles de IV Gama”:

Els objectius bàsics de CET EL PLA son:

§ Arribar a ser una empresa de referencia en el sector, aprofitant la seva estratègica ubicació geogràfica i el valor social.

§ Aconseguir la satisfacció del client.

§ Complir tots els requisits establerts en el sistema de gestió, satisfent en tot moment els requisits legals i reglamentaris aplicables i els del client.

§ Vetllar pel desenvolupament i compliment de les pautes higièniques a aplicar i garantir la innocuïtat dels aliments.

§ Mantenir una traçabilitat exhaustiva a aplicar.

-    Fomentar l’esperit de millora continua com a base del treball diari, buscant les solucions més eficaces i efectives.

§ Mantenir una política de comunicació oberta amb tot el personal, donant a coneixes els aspectes que afecten a la seguretat alimentaria tant de forma interna com externa, com son les incidències donades, noves implementacions en el sistema o legals,...

Per això, es prioritari mantenir i augmentar en el possible la qualitat dels productes que realitzem, millorar-los contínuament i contar amb la confiança de les empreses de les que som proveïdors.

El compliment de la nostra Política aquí manifestada, així com dels objectius que anualment es determinen i el seu seguiment seran la base per millorar contínuament la eficàcia de tota l’empresa, i serà revisada periòdicament per assegurar la seva vigència.

Aquesta Política es difosa, assumida i portada a la pràctica per tots els nivells de l’organització.

 

Document Política Qualitat i Seguretat alimentària