Marc legal

El CET El Pla és regeix pel següent marc legal:

Relacionada amb la nostra missió
Fonts de finançament públiques

Els Centres Especials de Treball que es troben inscrits en el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, reben els següents ajuts públics:

ORDRE EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball.

El Centre Especial de Treball el Pla, té concedida per l'any 2022 la línia d'intervenció i finançament corresponent a:

RESOLUCIÓ EMT/1990/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l'any 2022 (ref. BDNS 635470). (Antigament subvenció SMI). 

Trobareu informació relativa a la concessió de la Línia 1 i l'import atorgat en la RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de la línia 1 de les subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l’any 2022

 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Trobareu més informació sobre les fonts de finançament de CET El Pla en l'apartat web SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

ós rentadorReservar